went_tlo

Kanały o przekroju okrągłym i prostokątnym

Zalety kanałów z rdzeniem PUR:

  • Wysoki stopień szczelności instalacji
  • Skuteczna ochrona przed kondensacją pary wodnej
  • Wysoka odporność na obciążenia statyczne i dynamiczne
  • Niski współczynnik przewodzenia ciepła λ – 0,025 W/mK
  • Szybki montaż

pdf-logo