Konstrukcja izolacyjna dla sieci kanałowych

GeoSystem dla magistralnych sieci kanałowych to konstrukcja izolacyjna dwóch cylindrycznych otulin o długości 2,7mb z zewnętrznym płaszczem osłonowym PE. Między rurą stalową a rdzeniem PUR jest dodatkowa 2 cm warstwa izolacyjna w postaci  poduszki  powietrznej.

Dwie cylindryczne otuliny łączy samozaciskowy zamek w rdzeniu PUR tworząc monolityczną izolację. Płaszcze osłonowe PE na zamkach wzdłużnych i doczołowych łączy taśma samowulkanizująca na zimno, bez naruszania struktury płaszcza zapewniając  całkowitą  szczelność   połączenia.

Cechy odróżniające GeoSystem od tradycyjnej technologii tzw. łupek

  • Samozaciskowy sposób łączenia otulin tworzących monolityczną konstrukcję
  • Łączenie otulin bez ingerencji w strukturę płaszcza PE (brak nitów, śrub, kotw)
  • Taśma samowulkanizująca na zimno gwarantuje szczelność połączenia
  • 3-krotnie mniejsza ilość połączeń doczołowych
  • Kompensacja pracy rury stalowej w  Sekcjach Izolacji  Kolan, brak ……rozszczelnień izolacji – bezpieczna  praca systemu
geosystem_02

Parametry pianki, z której wytwarzane są wszystkie elementy konstrukcji izolacyjnej CompactSystemu i  GeoSystemu

  • Ilość komórek zamkniętych minimum 95%
  • Współczynnik przewodzenia ciepła Lambda od 0,022 do 0,026 W/(m⋅K)
    ……W zależności od użytego systemu poliuretanowego.
  • Odporność na temperaturę do 140°C

Opis konstrukcji izolacyjnej GeoSystem – sekcja izolacji kolan

Kolana na magistrali ciepłowniczej najczęściej tworzą tzw. sekcje kompensacyjne rury stalowej.
Z powodu jej ciągłej pracy  izolacja na kolanach może ulec rozszczelnieniu. W GeoSystemie zastosowano konstrukcję izolacyjną  Sekcja Kompensacji Kolan,
w której odbywa się swobodny ruch rury stalowej. W górnej części Sekcji zarówno po stronie zasilania i powrotu zamontowane są rewizje, które dają możliwość kontroli i odsysania wód poawaryjnych w przypadku wystąpienia nieszczelności rurociągu bez  konieczności  odkrywania  kanału.

geosystem_03